top of page

Ayurvedic consult 1-1 ~ 1 session

Improve your quality of life

  • 1 hour 15 minutes
  • 60 euro
  • Online ZOOM

Virtual (online) Yoga Classes

Ayurvedisch lifestyle consult / coaching om je kwaliteit van leven te verbeteren (English below) Dit consult is een holistische en individuele kijk naar de gezondheid van je lichaam, je hoofd en geest. We zullen praten over je verleden, het heden en waar je naartoe zou kunnen werken met je staat van gezondheid om een zo gelukkig, gezond en gebalanceerd leven te leiden. Ik ga op zoek naar wat je Prakruti (geboorte constitutie) is en welke dosha er op dit moment het meest aanwezig (en misschien uit balans) is. Aan de hand daarvan gaan we aan het werk. Misschien kom je zelf met iets waar je graag aan wilt werken. We gaan kijken welk voedsel goed bij je past en welke minder, welke kruiden, dagelijkse rituelen, meditatie, yoga en andere makkelijk toe-te-passen tips om je kwaliteit van leven te verbeteren en/of te behouden. We kijken samen hoeveel sessies er nodig zullen zijn. ~~~~~~ Ayurvedic lifestyle consult / coaching to improve your quality of life. This consult is a holistic and individual look at the health of your body, mind and spirit. We will talk about the past, present and where you can move forward to with your state of health to live a happy healthy balanced life. I will go find out your prakruti (birth constitution) and which dosha the most present (and maybe out of balance) is in this moment. Maybe you come up with something you would like to work with. We dive deeper into it and with that information I will give you recommendations on food, herbs, daily rituals, meditation, yoga asana and other easy-to-apply tips to improve (or keep) your quality of life. We will look together how much sessions are needed.


bottom of page